Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Personel Görev Tanımları

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL GÖREV DAĞILIMI

 

Mehmet Nur ÖNDEŞ – Şef – Dahili (4152)

 1. Bütçe ve Stratejik Planlama
 2. İhale ile ilgili tüm iş ve işlemler
 3. Taşınır İşlemleri ile ilgili tüm iş ve işlemler
 4. Depo Görevlisi- Mobilya, teçhizat vb.
 5. Maaş, tahakkuk, kesenek, yolluk ile ilgili tüm iş ve işlemler 
 6. Birimimizin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ilgili tüm iş ve işlemleri 
 7. Personel ile ilgili iş ve işlemler
 8. Hizmet Sunumu: Mali İşler Odası
 9. Vekalet Durumu: Mehmet Rıdvan ASLAN

 

Mehmet Şerif ARSLAN – Kütüphaneci – Dahili (3648)

 1. Tanıtım, Yararlandırma ve Kullanıcı Eğitimi Hizmetleri
 2. RFID Güvenlik Bilgi Sistemleri
 3. İstatistik, Raporlama, Brifing, TÜİK Veri girişi
 4. Kütüphane Otomasyonu Yönetimi
 5. Yayın Kurulu Sekretarya İş ve işlemleri (ISBN-ISSN)
 6. Tez (Yüksek Lisans ve Doktora) Servisi Hizmetleri
 7. Hizmet Sunumu: Tez ve Kütüphane Otomasyon Odası
 8. Vekalet Durumu: Suat GÖK

 

Suat GÖK - Kütüphaneci – Dahili (4149)

 1.  Elektronik Yayınlar Hizmetleri
 2.  Koleksiyon Sağlama ve Geliştirme Hizmetleri
 3. Web Sayfası ve Kurumsal E-Posta Sorumlusu
 4. Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Hizmetleri
 5. Tanıtım, Yararlandırma ve Kullanıcı Eğitimi Hizmetleri
 6. Eğitim Sorumlusu (Stajyer, Yarı-Zamanlı Öğrenciler)
 7. Hizmet Sunumu: Kataloglama ve Sınıflandırma Odası 
 8. Vekalet Durumu:  Mehmet Şerif ARSLAN

 

Suat SÖNMEZ – Kütüphaneci – Dahili (4150)

 1. Kataloglama ve Sınıflama Hizmetleri
 2. Koleksiyon Sağlama ve Geliştirme Hizmetleri
 3. Tanıtım, Yararlandırma ve Kullanıcı Eğitimi Hizmetleri
 4. Depo Görevlisi - Kütüphane Koleksiyonu
 5. Engelsiz Bilgi Erişim Merkezi
 6. Çocuk Kütüphanesi
 7. Kataloglama-Sınıflama Sonrası Yapılacak Kütüphanecilik İş ve İşlemleri
 8. Hizmet Sunumu: Kataloglama ve Sınıflandırma Odası
 9. Vekalet Durumu:  Mehmet Şerif ARSLAN

 

Zeynep YAŞAR – Kütüphaneci – Dahili (3930)

 1. Süreli Yayınlar İş ve İşlemleri
 2. Ödünç Verme ve Danışma Hizmetleri Servisi
 3. Kitap Gecikme Cezalarının Tahsili ve Haftalık Olarak Muhasebeye Teslimi İşlemleri
 4. Posta, Kargo ve Kurye İşleri
 5. Kataloglama-Sınıflama Sonrası Yapılacak Kütüphanecilik İş ve İşlemleri
 6. Rezerv Koleksiyonu Sorumlusu
 7. Bireysel Çalışma Odaları ve Grup Çalışma Odaları
 8. Hizmet Sunumu: Banko Masası
 9. Vekalet Durumu: Suat SÖNMEZ

 

Mehmet Rıdvan ASLAN - Bilgisayar İşletmeni – Dahili (4153)

 1. Kurumsal resmi yazışmalar
 2. Maaş, tahakkuk, kesenek, yolluk ile ilgili tüm iş ve işlemler
 3. İhale ile ilgili tüm iş ve işlemler
 4. Doğrudan alım iş ve işlemleri
 5. Sivil Savunma Faaliyetleri
 6. Bilgisayar ve Donanımları Arıza Kayıt ve Takibi
 7. Personel ile ilgili iş ve işlemler
 8. Kullanıcı Üyelik-İlişik Kesme İş ve İşlemleri
 9. Kütüphaneler Arası İşbirliği Sorumlusu ( KİTS, TÜBESS )
 10. Hizmet Sunumu: Yazı İşleri Odası
 11. Vekalet Durumu: Mehmet Nur ÖNDEŞ

 

Süleyman KORT – Hizmetli – Dahili (3905)

 1. Ödünç Verme ve Danışma Hizmetleri Servisi
 2. Kitap Gecikme Cezalarının Tahsili ve Haftalık Olarak Muhasebeye Teslimi İşlemleri
 3. Kataloglama-Sınıflama Sonrası Yapılacak Kütüphanecilik İş ve İşlemleri
 4. Rezerv Koleksiyonu Sorumlusu
 5. Bireysel Çalışma Odaları ve Grup Çalışma Odaları 
 6. Posta, Kargo ve Kurye İşleri
 7. Hizmet Sunumu: Banko Masası
 8. Vekalet Durumu: Zeynep YAŞAR